ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ¨Γλωσσική ποικιλία και γλώσσα του σχολείου

.
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Οι παραπάνω διδακτικοί στόχοι εφαρμόζονται μέσα από συζήτηση στην τάξη και ασκήσεις με ενδεχόμενη προετοιμασία στο σπίτι. Τόσο η κοινή δουλειά στην τάξη όσο και η προετοιμασία των μαθητών/-τριών θα πρέπει να βασίζεται σε αυθεντικό γλωσσικό υλικό. Για την πρώτη παρουσίαση του θέματος, ο/η δάσκαλος/-α πρέπει να έχει προετοιμάσει κατάλληλο γλωσσικό ή μεταγλωσσικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως βάση για συζήτηση. Για τις ασκήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ίδιο ή και πρόσθετο υλικό.

Το επιλεγμένο γλωσσικό υλικό μπορεί να προέρχεται τόσο από άμεση επικοινωνία (π.χ. ο/η δάσκαλος/-α παίζει στην τάξη μια ηχογραφημένη συνομιλία ανάμεσα σε νέους/-ες) όσο και από από νεανικά μέσα, π.χ. κείμενα από νεανικά περιοδικά, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές (π.χ. παρουσιαστές της μουσικής τηλεόρασης). Κατάλληλη είναι επίσης και η καλλιτεχνική αναπαράσταση νεανικής επικοινωνίας, π.χ. αποσπάσματα από το "Δέκα μικροί Μήτσοι" ή κάποια ανάλογη σειρά. Η παρουσίαση του υλικού μπορεί να πυροδοτήσει μια συζήτηση, π.χ. σχετικά με το αν η γλώσσα των ίδιων των μαθητών/-τριών ταυτίζεται με τα παραδείγματα ή κατά πόσο διαφέρει από αυτά. Το μεταγλωσσικό υλικό (κείμενο με θέμα τη γλωσσική χρήση) μπορεί να είναι ένα ρεπορτάζ άρθρο για τη νεανική γλώσσα από τον ημερήσιο ή περιοδικό Τύπο. Όπως έχει δείξει πρόσφατη έρευνα (Ιορδανίδου και Ανδρουτσόπουλος 1999), τέτοια ρεπορτάζ πολύ συχνά περιέχουν αστήρικτες γενικεύσεις ή αναπαράγουν ανυπόστατα γλώσσικά στερότυπα, γι' αυτό και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κριτικά.

Μια απαιτητικότερη, αλλά και αποδοτικότερη μέθοδος είναι η συλλογή ή παραγωγή υλικού από τους/τις ίδιους/-ες τους/τις μαθητές/-τριες. Προσφέρονται η αποδελτίωση νεανικών περιοδικών (ή και ιστοσελίδων) καθώς και η συλλογή υλικού με ένα απλό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα είναι οργανωμένο ονομασιολογικά, δηλ. θα ζητά νεανικές ονομασίες για ορισμένα αντικείμενα αναφοράς, αλλά μπορεί να περιέχει και ένα σημασιολογικό μέρος που θα ζητά τη σημασία επιλεγμένων νεανικών λέξεων. Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί από τους/τις συμμαθητές/-τριες ή από μαθητές/-τριες μιας άλλης τάξης. Επίσης, οι μαθητές/-τριες μπορούν να συντάξουν (σκηνοθετήσουν) έναν τυπικό νεανικό διάλογο με θέμα π.χ. εντυπώσεις από μια συναυλία, μια διαμάχη κτλ. Στην περίπτωση αυτή, ο/η δάσκαλος/-α θα πρέπει να φροντίσει ώστε η άσκηση αυτή να μη γίνει αντιληπτή ως παραδοσιακή έκθεση.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας