ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ¨Γλωσσική ποικιλία και γλώσσα του σχολείου

.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Άλλες μελέτες του συγγραφέα για το ζήτημα της ΓτΝ είναι οι εξής:

ΑΝΔΡΟΥΤΣΌΠΟΥΛΟΣ, Γ.Κ. 1997. Η γλώσσα των νέων σε συγκριτική προοπτική. Ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 17, 562-576. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

———. 1998. Γλώσσα των νέων και γλωσσική αγορά της νεανικής κουλτούρας. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 18, 41-55. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

———. 2000. Η γλώσσα των νέων. Στο Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα, επιμ. Α.–Φ. Χριστίδης υπό έκδοση. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

ΙΟΡΔΑΝIΔΟΥ, Α. & Γ.Κ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΌΠΟΥΛΟΣ. 1999. ‘Πήρανε τη γλώσσα στο … κρανίο’: Στάσεις των ΜΜΕ απέναντι στη γλώσσα των νέων. Ελληνική Γλωσσολογία 97, 586-595. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας