ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ¨Γλωσσική ποικιλία και γλώσσα του σχολείου

.
 

ΕΝΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Κλείνοντας, ας δούμε πώς η διδακτική ενασχόληση με τη ΓτΝ παρουσιάζεται σε ένα πρόσφατο διδακτικό βιβλίο Γυμνασίου στη Γερμανία (Wegweiser 9 Gymnasium, Ernst Klett Schulbuchverlag, Leipzig, 2000). Η διδακτική ενότητα που ασχολείται με τη ΓτΝ είναι τετρασέλιδη και τιτλοφορείται «Διαφορετικότητα στη γλώσσα – Πώς επικοινωνούν οι νέοι μεταξύ τους». Αποτελείται από γλωσσικό και μεταγλωσσικό υλικό καθώς και εννέα ασκήσεις.

Στην πρώτη σελίδα βλέπουμε σύντομους ορισμούς για πέντε τύπους γλωσσικών ποικιλιών: διάλεκτος (τοπικό ιδίωμα, ντοπιολαλιά), καθομιλούμενη γλώσσα, επίσημη γλώσσα, επαγγελματική γλώσσα και γλώσσα των νέων. Ακόμη, βλέπουμε σύντομα δείγματα από τρεις γλωσσικές ποικιλίες: επιστημονική γλώσσα, τοπική διάλεκτος και νεανική γλώσσα.

Η δεύτερη σελίδα ξεκινά με ασκήσεις γλωσσικής γνώσης και πραγματολογίας: οι μαθητές/-τριες ερωτούνται σε ποιες περιστάσεις και με ποια πρόθεση χρησιμοποιούνται οι γλωσσικές ποικιλίες της πρώτης σελίδας, καθώς και ποιες από αυτές τις ποικιλίες κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ίδιοι/       -ες. Οι επόμενες δύο ασκήσεις βασίζονται στην παραγωγή γλωσσικού υλικού. Οι μαθητές/-τριες καλούνται να ετοιμάσουν τρεις σύντομες συνομιλίες: μία ανάμεσα σε νέους/-ες, μία ανάμεσα σε ενήλικες και μία με ένα/μια νέο/-α και έναν/μια ενήλικο/-η ομιλητή/-τρια. Στη συνέχεια, καλούνται να συγκρίνουν τις συνομιλίες ως προς το λεξιλόγιο, τις αξιολογικές εκφράσεις, τη γλώσσα του σώματος και τη γενικότερη ατμόσφαιρα της συνομιλίας. Τέλος ακολουθεί άλλη μία πραγματολογική άσκηση που ζητά την ανταλλαγή απόψεων για τις τυπικές συνθήκες χρήσης νεανικής γλώσσας και την αντιμετώπισή της από τους ενήλικες.

Οι υπόλοιπες δύο σελίδες της διδακτικής ενότητας στηρίζονται σε μεταγλωσσικό υλικό: Πρόκειται για εκτενή αποσπάσματα από δημοσιογραφική συνέντευξη με ερευνητή της νεανικής γλώσσας. Με τρεις επιπλέον ερωτήσεις, οι μαθητές/-τριες καλούνται να συγκρίνουν τα ευρήματα του επιστήμονα με τις δικές τους εμπειρίες, π.χ. αν γνωρίζουν και χρησιμοποιούν οι ίδιοι/-ες τις λέξεις και εκφράσεις που αναφέρονται ως πραδείγματα στη συνέντευξη. Στο τέλος της διδακτικής ενότητας, οι μαθητές/     -τριες καλούνται να σχολιάσουν δύο συνηθισμένες αξιολογήσεις της ΓτΝ, από τη μία ως δημιουργική γλωσσική χρήση, από την άλλη ως απλοποιημένη και «χοντροκομμένη» γλώσσα.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας