ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ¨Γλωσσική ποικιλία και γλώσσα του σχολείου

.
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Με βάση το παραπάνω υλικό, ο/η δάσκαλος/-α μπορεί να αναθέσει μια σειρά από ασκήσεις που οι μαθητές/-τριες (ίσως μοιρασμένοι/-ες σε ομάδες εργασίας) είτε θα εκτελέσουν στην τάξη είτε θα προετοιμάσουν στο σπίτι και θα παρουσιάσουν στην τάξη. Οι ασκήσεις μπορούν να ανήκουν σε έναν από τους παρακάτω τύπους:

–        Γλωσσική γνώση: οι μαθητές/-τριες έχουν ένα κείμενο και ερωτούνται αν γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τις λέξεις και εκφράσεις του κειμένου.

–        Γλωσσική ποικιλότητα: Ζητούνται αντίστοιχα νεανικών λέξεων στην κοινή νεοελληνική γλώσσα ή γίνεται σύγκριση των γλωσσικών μέσων που χρησιμοποιούν διάφορες ηλικίες και κοινωνικές ομάδες κάτω από παρόμοιες επικοινωνιακές συνθήκες.

–        Σημασία νεανικών λέξεων: Με βάση έναν κατάλογο λέξεων ζητείται η σημασία (οι σημασίες) αυτών των λέξεων στη ΓτΝ.

–        Ονομασιολογία: ζητούνται νεανικά συνώνυμα για ένα ορισμένο αντικείμενο αναφοράς ή νεανικές λέξεις από ορισμένο σημασιολογικό πεδίο, π.χ. χαρακτηρισμοί ανθρώπων, ψυχολογικές καταστάσεις (καλοδιάθετος, κακοδιάθετος), αξιολογικές εκφράσεις κτλ.

–        Μεταφορική γλώσσα: οι μαθητές/-τριες περιγράφουν μεταφορές και γλωσσικές εικόνες με βάση έναν κατάλογο λέξεων ή σημασιολογικό πεδίο.

–        Λεξικογραφική σύγκριση: οι μαθητές/-τριες αναζητούν νεανικές λέξεις και εκφράσεις σε διάφορα λεξικά (π.χ. λεξικά της κοινής νεοελληνικής, λεξικά της αργκό κ.ά.). Τα ευρήματα μπορούν να παρουσιαστούν σε μορφή πίνακα με τις ζητούμενες λέξεις σε κάθετη και τα λεξικά σε οριζόντια διάταξη. 

–        Πραγματολογία και γλωσσικές στάσεις: Οι μαθητές/-τριες περιγράφουν συνθήκες και κίνητρα χρήσης (ή αποφυγής) της νεανικής γλώσσας, είτε με αναφορά σε ορισμένο κείμενο είτε γενικότερα. Επίσης, διατυπώνουν τις απόψεις τους σχετικά με τον στιγματισμό της νεανικής γλώσσας στον δημόσιο λόγο.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας