ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

.


ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

του Aγαθοκλή Χαραλαμπόπουλου


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από το 1990 η Αγγλία και η Ουαλία για πρώτη φορά έχουν νομικά κατοχυρωμένο ένα Εθνικό Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών [National Curriculum], μέρος του οποίου είναι και το πρόγραμμα σπουδών για τη γλωσσική αγωγή [language curriculum]. Ως τότε είχε υπερισχύσει η τάση για αποκεντρωμένα προγράμματα διδασκαλίας, με σημείο αναφοράς τη σχολική μονάδα. Στη δεκαετία του '70 τονίζεται η αναγκαιότητα ενός ενιαίου προγράμματος διδασκαλίας για όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση και διατυπώνεται το αίτημα για άσκηση μεγαλύτερου ελέγχου από την κεντρική κρατική εξουσία στην εκπαίδευση, ώσπου με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1988 νομοθετείται το εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα για την υποχρεωτική εκπαίδευση, που καλύπτει τους μαθητές ηλικίας 5-16 χρονών (πβ. Ξωχέλλης 1989).

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας