ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ INTERNET
 

ΠΩΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΣ;

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτυγχάνεται στο πλαίσιο οργανωμένων προγραμμάτων.

Συχνά, πολλοί/ές από τους/τις ένθερμους/ες υποστηρικτές/ριες του διαδικτύου το χρησιμοποιούν αποσπασματικά στην εκπαιδευτική τους πρακτική, δίχως να προετοιμάζουν οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή να εντάσσονται σε αυτές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξοικείωση μεν με τα εργαλεία, δίχως όμως να επέρχονται τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά απαιτεί την κατάλληλη οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των οποίων η αρχική προετοιμασία απαιτεί τα ακόλουθα:

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος. Για την επιλογή των στόχων είναι απαραίτητο να προσδιορίσουμε:

 • Έχουμε στόχους διδακτικούς, πολιτιστικούς;
 • Ποιους ακριβώς;

Περιεχόμενο των δραστηριοτήτων. Εκτός από την αρχική γνωριμία των μαθητών/τριών καθορίζονται:

 • Ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες; Η προετοιμασία μιας συνάντησης, η σύγκριση περιβαλλόντων, η έρευνα, μία κοινή παραγωγή ενός έργου (π.χ. εφημερίδας);
 • Οι δραστηριότητες αυτές προάγουν μόνο την επικοινωνία ή προχωρούν σε θέματα που απαιτούν ουσιαστική συνεργασία;

Ο ενθουσιασμός τόσο των μαθητών/τριών όσο και των καθηγητών/τριών θα χαθεί αν δεν υπάρχει πραγματική νοητική πρόκληση, που θα επιφέρει ικανοποιητικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Χρονικός προγραμματισμός.

 • Το πρόγραμμα θα διαρκέσει όλη τη σχολική χρονιά;
 • Ποιο εκτιμάται να είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την κάθε δραστηριότητα;
 • Έχουν εκτιμηθεί σωστά οι περίοδοι των διακοπών και κυρίως οι περίοδοι των εξετάσεων;

Αναγκαία συμπληρωματικά μέσα. Είναι απαραίτητο να αναρωτηθούμε πάνω στα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν:

 • Μόνο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και αλληλογραφία συμβατικού ταχυδρομείου π.χ. για την ανταλλαγή βίντεο, κασέτες ήχου, κλπ.;
 • Ενεργοποιείται η χρήση έντυπου υλικού (λεξικά, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, κ.λπ.);
 • Απαιτείται η δημιουργία μιας ιστοσελίδας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων ή άλλων πληροφοριών;

Ρόλος των μελών. Απαιτείται ο σαφής προσδιορισμός του έργου του κάθε σχολείου, της τάξης, ακόμα και της κάθε ομάδας που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αν η οργάνωση του ρόλου και του έργου κάθε συμμετέχοντος/ουσας δεν είναι σαφής, η εργασία θα μετατραπεί σε τεράστιο διάλειμμα αναψυχής και ψυχαγωγίας, με αποτέλεσμα η τελική εργασία να μην είναι ικανοποιητική ή να διαρκέσει περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο, με την απογοήτευση που αυτό συνεπάγεται.

Τα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να απαντηθούν προτού προτείνουμε ή συμμετάσχουμε σε μια συνεργασία ανάμεσα σε σχολεία. Διαπιστώνουμε ότι, όσο πιο συγκεκριμένο και οργανωμένο είναι ένα πρόγραμμα, τόσο μεγαλύτερη τύχη έχει να βρει ανταπόκριση και συμμετέχοντες. Πολλοί/ές εκπαιδευτικοί που καλούν σε συνεργασία δεν βρίσκουν ανταπόκριση εξαιτίας της έλλειψης σαφών ιδεών.

Πώς μπορούμε να αναζητήσουμε συνεργασίες για εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω διαδικτύου;

 • Να προβούμε σε αδελφοποίηση σχολείων ή τάξεων (σχολεία με κοινά ενδιαφέροντα και συνεργαζόμενους/ες καθηγητές/τριες).
 • Να απευθυνθούμε σε κάποιο από τα ελληνικά σχολεία που έχουν ιστοσελίδα (WebSite) στο διαδίκτυο. Τα περισσότερα από αυτά παρουσιάζονται στη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.gr).
 • Να συνεργαστούμε με κάποια από τα σχολεία του ΟΔΥΣΣΕΑ (πρόγραμμα πειραματικής σύνδεσης 80 σχολείων μέσω διαδικτύου).
 • Να ενταχθούμε σε προγράμματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή σε κατάλληλα προγράμματα «Κινητικότητας».
 • Να αναζητήσουμε ή να προτείνουμε ενδιαφέροντα προγράμματα μέσα από τους διεθνείς οργανισμούς που έχουν ιδρυθεί για να προάγουν συνεργασίες και εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω διαδικτύου (π.χ. Kidslink, http://www.kidslink.org, Global School Net Foundation: http://www.gsn.org)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας