ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ¨Γλωσσική ποικιλία και γλώσσα του σχολείου
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ARCHAMBAULT, J.-P. 1996.
Internet a l’ecole. Στo Le Monde Diplomatique. σειρά Maniere de voir (ελλ. έκδ.) «ΙΝΤERNET; l’extase et l’effroi», 73-75.

CANDELI, A. 1998.
Communicating and exchanging experiences through the Net. Στο Teaching, Learning, Information: Towards an Open Socratic School, Πρακτικά του Ampere Seminar της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Φεβρουάριος 1997), 95-99. Λουξεμβούργο: Ευρωπαϊκές Κοινότητες

CNDP, 1996.
Internet dans le Monde Educatif. Ειδικό τεύχος του Les Dossiers de l’Ingenierie Educative (αρ. 24, Δεκέμβριος), Centre national de documentation pedagogique.

CONTREPOIS, S. 1996.
Memoires croisees Berkeley-Fresnes. Στο CNDP 1996.

CUMMINS, J. & D. SAYERS. 1995.
Brave New Schools: Challenging Cultural Illiteracy through Global Learning Networks. Νέα Υόρκη: St Martin’s Press.

DIMITRACOPOULOU, A. Υπό έκδοση.
Educational activities via Internet for young children: How to promote meaningful learning. Στo Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου «Sustainable Development in the Islands and the Role of Research and Higher Education» PRELUDE International & University of the Aegean (Ρόδος, 30/4-4/5 1998).

DUPRAIRE, J.-L. 1997.
Internet a l’ecole en France.
Παρίσι: Centre national de documentation pedagogique.

MENDELSOHN, P. 1998.
Juste pour voir! Petit voyage dans les mondes “virtuels”. Le Temps Strategique 82 (Ιούλιος-Αύγουστος).

RICHARDSON, J. 1998.
Background Paper. Στο Teaching, Learning, Information: Towards an Open Socratic School. Πρακτικά του Ampere Seminar της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Φεβρουάριος 1997), 31-44. Λουξεμβούργο: Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

SFEZ, L. 1999.
Η Ιδεολογία των νέων τεχνολογιών. Στο Le Monde Diplomatique. Ελληνική Έκδοση, Ένθετο Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, No 79, 14-15/8/1999,

ΣΚΟΥΡΤΟΥ, Ε. & Β. ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΖΟΥΛΛΗ. Υπό έκδοση.
Μetropolis/DiaLog: Εργαλεία ανάπτυξης διγλωσσίας και τόποι συνάντησης πολιτισμών. Στο Πρακτικά Διημερίδας για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας: αρχές-προβλήματα-προοπτικές (Θεσσαλονίκη, 2-3 Απριλίου 1999). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας