ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ INTERNET
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

H ανταλλαγή, η επικοινωνία και η συνεργασία δεν πρέπει να μείνουν ευγενείς προθέσεις. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν αποτελεί παρά ένα εργαλείο. Η χρήση του αξιοποιείται μόνο αν το θέσουμε στην υπηρεσία συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με προσδιορισμένους στόχους.

Οι οργανωμένες λοιπόν ανταλλαγές ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικών τάξεων επιτρέπουν να παρουσιάσουμε παιδαγωγικές δραστηριότητες, για παράδειγμα στην ιστορία ή στη γλώσσα. Οι μαρτυρίες και οι πληροφορίες που μεταδίδονται μεταξύ συνεργαζόμενων τάξεων ενεργοποιούν τους/τις μαθητές/τριες διαφορετικά απ’ ό,τι τα βιβλία ή οι διαλέξεις του διδάσκοντα/ουσας.

Η διεθνής ανταλλαγή μηνυμάτων και υλικού δημιουργεί επικοινωνιακές καταστάσεις πραγματικές, αυθεντικές, που έχουν ‘νόημα’ και κατά συνέπεια είναι ευνοϊκές για τη μάθηση.

Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι μονοδιάστατη ούτε ανεξάρτητη (δίχως αυτό να αποκλείεται). Συμπεριλαμβάνεται σε μια σειρά δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με άλλα συμβατικά μέσα, στο πλαίσιο των υπαρχόντων διδακτικών στόχων ή άλλων νέων που προάγουν τη μάθηση και την κοινωνική φύση του σχολείου.

Με βάση ένα καθορισμένο αντικείμενο επικοινωνίας, οι ανταλλαγές ανάμεσα σε τάξεις και ανάμεσα σε μαθητές/τριες μπορούν να μετατραπούν σε μια ομπρέλα διεπιστημονικών δραστηριοτήτων, δημιουργώντας ένα πεδίο μαθησιακών κοινοτήτων διαφόρων πολιτισμών και εθνοτήτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας