ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ¨Γλωσσική ποικιλία και γλώσσα του σχολείου

.

της Χριστίνας Αγιακλή και της Ασπασίας Χατζηδάκη


ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΤΕΡΟΓΈΝΕΙΑ ΣΤΗΝ Τ’ΞΗ

H ετερογένεια αποτελεί συνηθισμένο χαρακτηριστικό κάθε σχολικής τάξης. Παράγοντες που προκαλούν  ετερογένεια είναι, μεταξύ άλλων, το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, τα διαφορετικά κίνητρα και ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών, οι διαφορετικές τους στάσεις, ο διαφορετικός βαθμός, ρυθμός και τρόπος ανάπτυξης γλωσσικών (και άλλων) δεξιοτήτων, οι διαφορετικές μαθησιακές εμπειρίες και διαφορές στη γενικότερη γνώση του κόσμου κ.ά. (Ur 1996:304).

      Το κείμενο αυτό επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στη γλωσσική ετερογένεια στη μονόγλωσση (ως προς τη γλώσσα που χρησιμοποιείται ως μέσο διδασκαλίας) σχολική τάξη με μαθητικό πληθυσμό που μιλά την ελληνική ως πρώτη ή δεύτερη γλώσσα.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας